പ്ലസ്ടു, വി.എച്ച്. എസ്.. പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയാകും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്. ഫലപ്രഖ്യാപനം.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കാരണം പരീക്ഷയും പ്രാക്ടിക്കലും വൈകിയെങ്കിലും മൂല്യനിർണയവും ടാബുലേഷനും അതതു സ്കൂളിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.  


കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഒരാഴ്‌ചക്കകം ഡിഗ്രി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും 

 

ഫലം അറിയാവുന്ന വെബ്സൈറ്റുകള് 

keralaresults.nic.in

dhsekerala.gov.in

എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാം.


ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാം: പ്രതിമാസം 500 രൂപ തിരിച്ചടവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതി  

 

.സി.എസ്. (ക്ലാസ്-10), .എസ്.സി (ക്ലാസ്-12) പരീക്ഷാ ഫലം അറിയാൻ results.cisce.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

 

Keywords: kerala plus two, VHSE exam result, +2 vhse exam result. kerala results, dhsekerala, vhse kerala, icse results, isc results