പ്രമുഖ എൻ‌ട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സ്ഥാപനമായ Aims Study Centre – ൽ സിസ്റ്റം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍  ഒഴിവുകൾ.


യോഗ്യത: ഡിഗ്രി


ശമ്പളം: 40,000 രൂപ


പ്രായപരിധി: 18 -  35 വയസ്സ്


ഉയർന്ന യോഗ്യതയും സമാന മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തിപരിചയവും ഉള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.

 

താത്പര്യമുള്ളവർ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക: >>  Application form


അവസാന തീയതി: 15-05-2022എൻ‌ട്രൻസ് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാം

എൻ‌ട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സൌജന്യമായി ഡൌൺ ലോഡ് ചെയ്യൂ >> https://bit.ly/3s5G16W 

free referral code - 20 (for application)Keywords: entrance coaching, neet, keam, system administrator job , aims study centre