രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി കോളേജിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ.

 

തസ്‌തികകൾ

 

ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്‍റ്‌

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഫിസിക്സ് / കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

 ശമ്പളം: 21700 രൂപ 


എൽ.ഡി.ക്ലര്‍ക്ക്

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: +2  പാസായിരിക്കണം. കംപ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക്‌ വേഗവും ഹിന്ദിയിൽ ടൈപ്പിങ്ങിൽ 30 വാക്ക് വേഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 19900 രൂപ 

 

കൂക്ക്‌

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 19900 രൂപ  

 

ഗ്രൌണ്ട്സ്‌മാൻ

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം ഗ്രൌണ്ട്സ്‌മാൻ ഡ്യൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 18000 രൂപ 

 

ഡോര്‍മെറ്ററി ബെയറർ

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

ശമ്പളം: 18000 രൂപ 

 

മെസ്‌ വെയിറ്റർ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത:: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയ യോഗ്യതയാണ്.

ശമ്പളം: 18000 രൂപ 

 

മസാല്‍ച്ചി

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. മസാല്‍ച്ചി ട്രേഡിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. 

ശമ്പളം: 18000 രൂപ 

 

പ്രായപരിധി: 18 - 26 വയസ്സ്‌.

ഡോര്‍മെറ്ററി ബെയറർ തസ്തികയിൽ 18 - 27 വയസ്സ്‌.

എസ്.സി / എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് അഞ്ച് വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും മറ്റ് അർഹ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

 

അപേക്ഷാഫീസ്‌: 50 രൂപ.

Commandant RIMC എന്ന പേരിൽ പോസ്റ്റൽ ഓര്‍ഡറായി ഫീസടക്കാം. എസ്‌.സി/ എസ്‌.ടി/ ഒ.ബി.സി./ ഭിന്നശേഷി/ വിമുക്തഭടന്മാർ എന്നിവര്‍ക്ക്‌ ഫീസില്ല.

 

അപേക്ഷ:  തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷിക്കാനായി വിജ്ഞാപനത്തിലെ മാതൃകയിൽ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതിയോ ടൈപ്പ്‌ ചെയ്തോ പൂരിപ്പിച്ച് അവശ്യരേഖകളുമായി Commandant RIMC , Dehradun 248003 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക്‌ അയക്കുക.

 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌: എഴുത്തുപരിക്ഷയുടെയും സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. ഡെറാഡൂണിലായിരിക്കും നിയമനം.

 

പരീക്ഷാ സിലബസ്, അപേക്ഷാ ഫോമം മാതൃക, വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി സന്ദർശിക്കുക: Notification

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 16-08-2021


Keywords: rashtriya indian military college dehradun recruitment, Lab assistant, ldc, cook, groundsman, doormitory bearer, mess waiter, masalchi