ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി ഫ്യൂവൽ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ് ഡിപ്പോയിൽ ഒഴിവുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് സി ആൻഡ് ഡി വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം.

 

തസ്‌തികകൾ

1. മസ്‌ദൂർ

ഒഴിവുകൾ: 7

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം

ശമ്പളം: 18000 രൂപ

 

2. ചൌക്കിദാർ

ഒഴിവുകൾ: 5

 

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം

ശമ്പളം: 18000 രൂപ

 

 

3. സിവിൽ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഹെവി വെഹിക്കിൾ സിവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും  രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

ശമ്പളം: 19000 രൂപ

 

 

പ്രായം: 18 – 25 വയസ്സ്. അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ വയസ്സിളവുണ്ട്.

 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:  പരീക്ഷയിലൂടെയും ഫിസിക്കൽ എൻ‌ഡുറൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. പരീക്ഷ മെട്രിക്കുലേഷൻ തലത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. തെറ്റുത്തരത്തിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. 150 മാർക്കിനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ജനറൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ്, ന്യൂമെറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ അവയർനെസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവുക.

 

അപേക്ഷ:  തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളുമായി

Officer Commanding FOL, Depot Kirkee, Opposite Khadki Railway Station, Near Range hills, Pin – 411020 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക. അപേക്ഷയോടൊപ്പം രണ്ട്  20 x 12 സെ.മീ വലുപ്പമുള്ള എൻ‌വലപ്പും 25 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

 

വിജ്ഞാപനം: Notification

അപേക്ഷാ ഫോം: Application form 

വെബ്സൈറ്റ്: https://joinindianarmy.nic.in/default.aspx

പൂനെയിലെ കിർക്കൈയിലുള്ള ഡിപ്പോയിലായിരിക്കും നിയമനം.

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 23-07-2021

 

English summary: Indian Army Group C & D Recruitment 2021 Apply Offline Form Chowkidar, Mazdoor, Driver, Indian Army, FOL Depot Kirkee Recruitment

 

Indian Army has given a notification for recruitment of  Mazdoor, Chowkidar, Civil Motor Driver.  Those Candidates who are Interested in the Vacancy details and completed all eligibility criteria can read the Notification Apply Offline Form