ഇന്ത്യൻ ആർമി എഫ്. ഒ. എൽ. ഡിപ്പോയിൽ മസ്‌ദൂർ, ചൌക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ് 

ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി ഫ്യൂവൽ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ് ഡിപ്പോയിൽ ഒഴിവുകൾ. ഗ്രൂപ്പ് സി ആൻഡ് ഡി വിഭാഗത്തിലാണ് അവസരം.

 

തസ്‌തികകൾ

1. മസ്‌ദൂർ

ഒഴിവുകൾ: 7

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം

ശമ്പളം: 18000 രൂപ

 

2. ചൌക്കിദാർ

ഒഴിവുകൾ: 5

 

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം

ശമ്പളം: 18000 രൂപ

 

 

3. സിവിൽ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഹെവി വെഹിക്കിൾ സിവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും  രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

ശമ്പളം: 19000 രൂപ

 

 

പ്രായം: 18 – 25 വയസ്സ്. അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ വയസ്സിളവുണ്ട്.

 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:  പരീക്ഷയിലൂടെയും ഫിസിക്കൽ എൻ‌ഡുറൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. പരീക്ഷ മെട്രിക്കുലേഷൻ തലത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. തെറ്റുത്തരത്തിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. 150 മാർക്കിനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ജനറൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ്, ന്യൂമെറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ അവയർനെസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവുക.

 

അപേക്ഷ:  തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളുമായി

Officer Commanding FOL, Depot Kirkee, Opposite Khadki Railway Station, Near Range hills, Pin – 411020 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക. അപേക്ഷയോടൊപ്പം രണ്ട്  20 x 12 സെ.മീ വലുപ്പമുള്ള എൻ‌വലപ്പും 25 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

 

വിജ്ഞാപനം: Notification

അപേക്ഷാ ഫോം: Application form 

വെബ്സൈറ്റ്: https://joinindianarmy.nic.in/default.aspx

പൂനെയിലെ കിർക്കൈയിലുള്ള ഡിപ്പോയിലായിരിക്കും നിയമനം.

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 23-07-2021

 

English summary: Indian Army Group C & D Recruitment 2021 Apply Offline Form Chowkidar, Mazdoor, Driver, Indian Army, FOL Depot Kirkee Recruitment

 

Indian Army has given a notification for recruitment of  Mazdoor, Chowkidar, Civil Motor Driver.  Those Candidates who are Interested in the Vacancy details and completed all eligibility criteria can read the Notification Apply Offline Form

Post a Comment

0 Comments