ചണ്ഡീഗഢ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലായി 279 ഒഴിവിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 

ആകെ ഒഴിവുകൾ: 279

 

1. ഫയര്‍മാൻ

ഒഴിവുകൾ:  220 (ജനറൽ-70, എസ്‌.സി.-40, ഒ.ബി.സി.-59, ഇ.ഡബ്ല്യു. എസ്‌. -22, വിമുക്ത ഭടർ-29)

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു വിജയം. മികച്ച ശാരീരികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 18 - 37 വയസ്സ്‌

ഉയരം: 5 അടി 7 ഇഞ്ച്‌

നെഞ്ചളവ്‌:  33 ½ ഇഞ്ച്‌, വികാസിപ്പിക്കുമ്പോൾ 35 ½  ഇഞ്ച്‌

കാഴ്‌ച: ഇരുകണ്ണുകൾക്കും കണ്ണടയില്ലാതെ 6/6 സ്‌നെല്ലൻ കാഴ്‌ച ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. വർണാന്ധതയോ നിശാന്ധതയോ  പാടില്ല.

 

2. ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകൾ: 56 (ജനറൽ-16, എസ്‌.സി.-10, ഒ.ബി.സി.-16,  ഇ.ഡബ്ല്യു. എസ്‌-6, വിമുക്തഭടർ-8)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്‌ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട്‌ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസന്‍സ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 25 - 37 വയസ്സ്‌

 


3. സ്റ്റേഷൻ ഫയർ ഓഫീസർ

ഒഴിവുകൾ: 3 (ജനറൽ-2, ഒ.ബി.സി.-1 )

യോഗ്യത: നാഗ്‌പുർ ഫയർ സര്‍വീസ്‌ കോളേജില്‍നിന്നോ അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ നേടിയ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ഡിഗ്രി ഓഫ്‌ എന്‍ജിനീയറിങ് (ഫയർ) അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സര്‍വകാശാല / സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്ന്‌ നേടിയ ബിരുദവും (ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ടായിരിക്കും) നാഗ്‌പുർ എൻ.എഫ്‌.എസ്‌.സി.യില്‍നിന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഫയർ  ഓഫീസർ കോഴ്‌സ്‌ / ഫയർ എന്‍ജിനീയറിങ്‌ കോഴ്‌സ് വിജയവും മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പ്രവത്തിപരിചയവും.

പ്രായപരിധി: 18 - 37 വയസ്സ്‌

 

എല്ലാ തസ്‌തികകളിലും സംവരണവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ട്.

2021 ജനുവരി 1 അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രായം കണക്കാക്കും.


വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി സന്ദര്‍ശിക്കുക:

Public Notice  


How to apply 

Selection / Eligibility Criteria

General Instructions


 

അപേക്ഷ: ഓണ്‍ലൈനായാണ്‌ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് www.mcchandigarsh.gov.in  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. 26-03-2021 തീയതിയിലെ 1857 നമ്പർ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാനതീയതി: 30-07-2021


Keywords: chandigarh municipal corporation recruitment