ചണ്ഡീഗഢ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ 

ചണ്ഡീഗഢ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍