ന്യുഡല്‍ഹിയിലെ  ആര്‍മി ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് സിഗ്നൽ എന്‍ക്ലൈവിൽ  2 ബാര്‍ബറുടെയും 1 വാഷര്‍മാന്റെയും  ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. തപാല്‍വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

എഴുത്തുപരീക്ഷ, പ്രാക്ടിക്കൽ  ടെസ്റ്റ്‌ എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.

എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ പ്രാക്ടിക്കൽ  പരീക്ഷക്കായി പരിഗണിക്കും.


ബാര്‍ബർ - 2 (ജനറൽ -1, എസ്.സി .-1)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ ബാര്‍ബർ /ട്രേഡ് ജോബിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭിലഷണിയ യോഗ്യതയാണ്.

പ്രായം: 18 - 25 വയസ്

ശമ്പളം: 18000 – 56900 /- രൂപ

 

വാഷര്‍മാ: -1(ജനറൽ -1)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്  അല്ലെങ്കിൽ  തത്തുല്യം.

വാഷര്‍മാൻ / ട്രേഡ് ജോബ് പരിചയം :

പ്രായം:18 25 വയസ്

ശമ്പളം: 18000 – 56900 /- രൂപ

 

രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾക്കും അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ:

വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പാസ്പോര്‍ട്ട്‌ സൈസ്  ഫോട്ടോ പതിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് , ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്.സി.വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്) പ്രവൃത്തിപരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  എന്നിവയുമായി 1 Army HQ Sig Regt, Signal Enclave New Delhi -10 എന്ന വിലാസത്തിൽ  അയക്കുക. 


അപേക്ഷാ ഫോമിനായി സന്ദര്‍ശിക്കുക: Application Form

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: indianarmy.nic.in


തപാൽ മുഖാന്തിരം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 30-05-2021


Keywords: army headquarters new delhi barber washermen recruitment