മൃഗശാലയിൽ അനിമൽ കീപ്പർ ട്രെയിനി, സൂ സൂപ്പർവൈസർ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. ഏഴാം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

വനം വകുപ്പിനു കീഴിലെ തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ അനിമൽ കീപ്പർ ട്രെയിനി, സൂ സൂപ്പർവൈസർ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും.

 

അനിമൽ കീപ്പർ ട്രെയിനി

ഒഴിവുകൾ: 15

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിജയം (ബിരുദം പാടില്ല).

ഉയരം (പുരുഷൻ)- 163 സെമീ, (സ്ത്രീ)- 150 സെമീ; നെഞ്ചളവ് (പുരുഷൻ)- 81 സെമീ, 5 സെമീ വികാസം;

ദൂരക്കാഴ്ച: 6/6 സ്നെല്ലൻ, സമീപ കാഴ്ച: 0.5 സ്നെല്ലൻ;  

 

പ്രായം: 28 കവിയരുത്;  (2022 ജനുവരി 1 ന്)

കരാർ കാലാവധി: 2 വർഷം

ശമ്പളം: 9000-9250 (1, 2 വർഷങ്ങളിൽ)

 

സൂ സൂപ്പർവൈസർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിജയം (ബിരുദം പാടില്ല), അംഗീകൃത മൃഗശാലയിൽ മൃഗപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 വർഷ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ഇതിൽ 5 വർഷം സൂപ്പർവൈസർ തസ്‌തികയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരിക്കണം)  

പ്രായം: 60 കവിയരുത് (2022 ജനുവരി 1 ന്)

 

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

ശമ്പളം: മാനദണ്ഡപ്രകാരം

 

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: www.forest.kerala.gov.in

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി: 2022 ഒക്ടോബർ 10


Keywords: Thrissur Zoological Park Recruitment 2022 – Apply online for Zoo Supervisor and Animal Keeper trainees vacancies, trissur zoological park recruitment, trissur jobs

Post a Comment

0 Comments