സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 1673 പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

യോഗ്യത: ബിരുദം (സിഎ, സിഎംഎ, ബി ടെക്, എംബി ബി എസ് ഉൾപ്പെടെ).

അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന വർഷക്കാർ 2022 ഡിസംബർ 31 നകം ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം.

മുൻപു 4 തവണ പരീക്ഷയെഴുതിയ ജനറൽ വി ഭാഗം ഉദ്യോഗാർഥികളും 7 തവണയെഴുതിയ ഒ.ബി.സി, ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർഥികളും അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹരല്ല.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 750 രൂപ. പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.

പ്രായം: (2022 ഏപ്രി ൽ ഒന്നിന്): 21–30 വയസ്സ്. ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ഒ.ബി.സി.ക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഇളവ് ലഭിക്കും.

ശമ്പളം: 36,000 – 63,840 രൂപ. പുറമേ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

 

പരീക്ഷ: ഒരു മണിക്കൂർ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലിഷ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റീസണിങ് എബിലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളിലായി 100 ഒബ്‌ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

കേരളത്തിലെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ: കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കൊച്ചി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം.

മെയിൻ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ: കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം.

അപേക്ഷ: ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകന്റെ നിർദ്ദിഷ്‌ട അളവിലുള്ള ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ഇടത് കൈവിരലടയാളം, കൈ കൊണ്ടെഴുതിയ പ്രസ്‌താവന എന്നിവ അപേക്ഷാ സമർപ്പണവേളയിൽ സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനും സന്ദർശിക്കുക: sbi.co.in/web/careers/current-openings

 

Keywords: SBI recruitment 2022 for 1673 Probationary Officers

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വിദേശ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ: 👉 Join Our Facebook Group