എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷാ ഫലം ; റിസല്‍ട്ട്  അറിയാവുന്ന വെബ്സൈറ്റുകള്‍ .

എസ് എസ് എൽ സി ഫലമറിയാൻ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ശേഷം

 ഈ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

https://www.results.kite.kerala.gov.in/

https://prd.kerala.gov.in/ 

https://result.kerala.gov.in/ 

www.examresults.kerala.gov.in

www.pareekshabhavan.kerala.gov.in

www.sslcexam.kerala.gov.in

www.results.kite.kerala.gov.in

www.sslchiexam.kerala.gov.in

www.thslchiexam.kerala.gov.in

www.thslcexam.kerala.gov.in

www.ahslcexam.kerala.gov.in
എസ്എസ്എൽസി (എച്ച്ഐ) ഫലം–  www.sslchiexam.kerala.gov.in
ടിഎച്ച്എസ്എൽസി (എച്ച്ഐ) ഫലം– www.thslchiexam.kerala.gov.in
ടിഎച്ച്എസ്എൽസി ഫലം– www.thslcexam.kerala.gov.in
എഎച്ച്എസ്എൽസി റിസൾട്ട്  www.ahslcexam.kerala.gov.in

ഫലം ലഭിക്ക‌ുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ‌ുകള്‍: prd live, Saphalam 

Keywords: kerala sslc exam result, sslc exam kerala