സൌദി അറേബ്യയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക്‌ ഒഡെപെക്‌ വഴി നിയമനം.

 

ഡ്രൈവർ

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്‌ ജയം /തത്തുല്യം. അഞ്ച്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്‌

 

ഗാർഹിക ജോലി (വനിതകൾ)

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്‌ ജയം / തത്തുല്യം, പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 30-40 വയസ്സ്‌

 

പാചകത്തൊഴിലാളി (പുരുഷൻ)

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്‌ ജയം തത്തുല്യം രണ്ട്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

പ്രായപരിധി: 30 - 40 വയസ്സ്‌.

 

അപേക്ഷ: ഫോട്ടോ പതിച്ച ബയോഡാറ്റ, പാസ്പോർട്ട്‌, ആധാർ

ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്‌ എന്നിവ gcc@odepc.in   എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്‌ അയക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങഠാക്ക്‌  www.odepc.kerala .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ്‌ കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി: ജനുവരി 15

 

Keywords: ODEPC, driver, domestic work, cook, gulf jobs, saudi arabia recruitment