ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജർ, ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ മാനേജർ, ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ

 കേരള തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റ് ലക്ഷ്വറി ജംഗിൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജർ, ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ മാനേജർ, ഹൌസ് കീപ്പിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താമസവും ഭക്ഷണവും നൽ‌കുന്നതായിരിക്കും.

 

യോഗ്യത: ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിഞ്ഞവർ മാത്രം മെയിൽ/ വാട്‌സാപ്പ് ചെയ്യുക.

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സ്

ഇ- മെയിൽ ഐഡി: om@wildplanteresort.com

ഫോൺ നമ്പർ: 9847028888

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords: front office manager, guest relation manager, house keeping supervisor

Post a Comment

0 Comments