അശോക് ഇൻ ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, ക്യാപ്‌റ്റൻ തസ്‌തികകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ പരിചയമുള്ളവർക്കും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഫോൺ: 9995045389, ഇമെയിൽ: hr@ashokainn.co.in

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 15

Keywords:hotel jobs, ashok inn jobs, hotel receptionist, captain, hotel management, thrissur jobs