ആയുർ കെയർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ നിയമനം.  തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലായിരിക്കും നിയമനം

യോഗ്യത: മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്

പ്രായപരിധി: 18 – 40

ശമ്പളം: 12000 – 18000 രൂപ

താമസവും ഭക്ഷണവും സൌജന്യമായിരിക്കും.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 7708071592, 8589053657

അവസാന തീയതി: നവംബർ 30


Keywords: thrissur jobs, ayurcare