തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ

 

പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ്

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ ബി.എസ്.സി. പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമയും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

ശമ്പളം: 30,300/- രൂപ

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

പരീക്ഷാതീയതി: നവംബർ 16

 

ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകൾ: 10

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം / ഹെവി &  ലൈറ്റ് ലൈസൻസും അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം.

ശമ്പളം: 17,300/- രൂപ

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

പരീക്ഷാതീയതി: നവംബർ 18

 

ടെക്നീഷ്യൻ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്സ് / മെക്കാനിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഡിപ്ലോമയും രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം.

ശമ്പളം: 19,000/- രൂപ

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

പരീക്ഷാതീയതി: നവംബർ 12


തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തു പരീക്ഷ, സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. 


ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതാത് പരീക്ഷാ ദിവസം ആവശ്യരേഖകളുമായി Achutha Menon centre for health science studies of the institute at Medical College Campus Thiruvananthapuram എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി www.sctimst.ac.in > Recruitment > Active Notification സന്ദർശിക്കുക

 

Keywords: sree chitra thirunal college of engineering recruitment, perfusionist, driver, technician