എറണാകുളം പാലാരിവട്ടത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായം: 30 – 55 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 12,000 – 18,000

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 75939 95556, കൊച്ചി

അവസാന തീയതി: 30 നവംബര്‍ 2021


Keywords: ernakulam jobs, palarivattom jobs, security guard