തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈൽ പ്ലസിൽ ഫ്ലോർ മാനേജർ (ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവിണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം), സെയിൽ‌സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്

Style Plus, Near Devaswom Board Jn, Kowdiar, Trivandrum

നമ്പർ: 9495110500, ഇ മെയിൽ: hr@styleplus.in


Keywords: style plus, floor manager, sales executive