ഇൻഡോറിലുള്ള യു.ജി.സി.-ഡി.എ.ഇ.  കൺസോർഷ്യം ഫോർ സയിന്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ ഒഴിവുകൾ. ഇൻഡോർ, മുംബൈ, കൊൽ‌ക്കത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് നിയമനം.

 

തസ്‌തികകൾ

ജൂനിയർ എൻ‌ജിനീയർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ സിവിൽ/ എൻ‌ജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ/ ബി.എസ്.സി. ഫിസിക്സ്. നാല് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ടു സെന്റർ ഡയറക്ടർ)

ഒഴിവുകൾ:3

യോഗ്യത: ബിരുദവും മിനിറ്റിൽ 40 വാക്ക് ടൈപ്പിംഗ് വേഗവും വേണം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി അഞ്ച് വർഷത്തെ  പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. മിനിറ്റിൽ 100 വാക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് വേ ഗതയുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന ലഭിക്കും.

പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്

 

സ്റ്റെനോടൈപ്പിസ്റ്റ്

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്സ് / തത്തുല്യം. മിനിറ്റിൽ 40 വാക്ക്  വേഗവും 100 വാക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് സ്പീ ഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം.

പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സ്

 

അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യവും എട്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദവും അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

 

അപേക്ഷാഫീസ്: 500 രൂപ. സ്‌ത്രീകൾക്ക് 250 രൂപ. എസ്.സി./എസ്.ടി. ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല. ഓൺലൈനായിഫീസടയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്.

 

അപേക്ഷ: www.csr.res.inഎന്നവെബ്‌സൈറ്റിൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതേ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൌട്ട് തപാൽ മുഖാന്തിരം അയക്കേണ്ടതാണ്.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി: 30-10-2021

അപേക്ഷ തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി: 08-11-2021


Keywords: c.s.r. recruitment, ugc-dae consortium for scientific research