കൊൽ‌ക്കത്തയിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ, ക്ലർക്ക്, ലൈബ്രേറിയൻ തുടങ്ങിയ തസികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 

അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രേറിയൻ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ലൈബ്രറി സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്/ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ബിരുദം / തത്തുല്യം. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.  

പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്

  

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്

ഒഴിവുകൾ: 9

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി. / തത്തുല്യം വിജയം. ടൈപ്പിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കം‌പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണനയുണ്ടായിരിക്കും.

പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സ്

 

ബൈൻഡർ / മെൻഡർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഏഴാം‌ക്ലാസ്സ് വിജയം. ഹൈ ബൈൻഡിംഗിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഗവ. പ്രസ്സുകളിലോ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം

പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സ്

 

 

ജൂനിയർ അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 5

യോഗ്യത: എട്ടാം ക്ലാസ്സ്, പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്

 

വയസ്സിളവ്: അർഹവിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.

 

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായും അപേക്ഷാ ഫോമിനുമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.asiaticsocietykolkata.org

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: നവംബർ 30


Keywords: asiatic society recruitment, Assistant Librarian [Group B, Non- Ministerial], Lower Division Clerk [Group C, Ministerial], Binder/Mender [Group C, Non- Ministerial], Junior Attendant [Group C, Ministerial]