സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡിൽ മാനേജർ, ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ടെലികോളർ, ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് തസ്‌തികകളിൽ അവസരം.

 


സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ സബ്‌സിഡിയറി സ്ഥാപനമായ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്‌തികകൾ

 

1. എച്ച്.ആർ. മാനേജർ  

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.ബി.എ./ എച്ച്. ആറിൽ പി.ജി.ഡി.എം. പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

 

2. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.ബി.എ./ എച്ച്. ആറിൽ പി.ജി.ഡി.എം.  5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്

3. എച്ച്. ആർ. ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ട്

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രായപരിധി: 35

 

4. ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

5. അക്കൌണ്ട്സ് മാനേജർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ബി.കോം. ബിരുദം. സി.എ./ സി.എം.എ./ സി.എസ്. (ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന)

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

6. അസിസ്റ്റന്റ് – ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേഷൻസ്

ഒഴിവുകൾ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദവും കം‌പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും. ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

7. ടെലികോളർ

ഒഴിവുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

8. ബിസിനസ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് – റീടെയിൽ ലോൺസ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യോഗ്യത: ബിരുദം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. തുടക്കക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.sibosl.com

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 07-09-2021

 

Keywords:  south indian bank operations and services limited recruitmeent, SIBOSL South Indian Bank

Post a Comment

0 Comments