നേതാജി സുഭാഷ്‌ യുണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ്‌ ടെക്നോളജിയിൽ LD ക്ലർക്ക്, UD ക്ലർക്ക്, അസിസ്റ്റൻറ്‌ സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത: +2. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം

 നേതാജി സുഭാഷ്‌ യുണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ്‌ ടെക്നോളജിയിൽ LD ക്ലർക്ക്, UD ക്ലർക്ക്,  അസിസ്റ്റൻറ്‌ സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത: +2. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം 


നേതാജി സുഭാഷ്‌ യുണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ്‌ ടെക്നോളജിയിൽ LD ക്ലർക്ക്, UD ക്ലർക്ക്,  അസിസ്റ്റൻറ്‌ സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത: +2. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം  

Post a Comment

2 Comments

  1. Replies
    1. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്നതാണ്.
      https://www.thozhilsahayi.com/2021/07/netaji-subhas-institute-of-technology-recruitment.html

      Delete