സെൻ‌ട്രൽ ഫുഡ്‌ ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Advertisement No. Rec 02/2021

 

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്‌ അസിസ്റ്റന്‍റ്‌:

ഒഴിവുകൾ: 9

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ ടു.  കംപ്യൂട്ടറിൽ നിശ്ചിത ടൈപ്പിങ്‌ സ്‌പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എഫ്‌.ആൻഡ്. എ വിഭാഗത്തിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അക്കൌണ്ടൻസി ഒരു വിഷയമായ പ്ലസ്‌ടു നേടിയിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 19,900- 63,200 രൂപ

പ്രായപരിധി -28 വയസ്സ്‌.

 

ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ:

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ ടു, നിശ്ചിത ടൈപ്പിങ്‌, ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്‌പീഡ്  ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 25,500- 81,100 രൂപ

പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സ്‌.

 

അപേക്ഷ: ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ അയക്കണം. ശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് സ്‌പീഡ് പോസ്റ്റ് / രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റായി തപാലിൽ അയക്കണം.

മൈസൂരുവിലായിരിക്കും നിയമനം

വിജ്ഞാപനത്തിനായി സന്ദര്‍ശിക്കുക: Notification 

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാനായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്‌ ലിങ്ക്:cftri.res.in/recruitments 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി:  30-07-2021

പ്രിന്റ് തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:

23-08-2021

 

English summary:  CSIR−Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru [A constituent laboratory of Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), an Autonomous body under Ministry of Science & Technology and Earth Sciences, Govt. of India] is one of the premier R&D Institutions in the country dedicated to cutting-edge research in the area of Food Science & Technology. CSIR−CFTRI invites online application from Indian citizens who are bright, highly motivated and enthusiastic to take up the following administrative positions:

CSIR Recruitment, Junior Secretariat Assistant, Junior Stenographer, central food technology research institute