സതേണ്‍ റെയില്‍വേയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ.  പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷണൽ റെയില്‍വേ ആശുപത്രിയിലും ഷൊര്‍ണൂരിലെ സബ്‌ ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിലുമാണ്‌ ഒഴിവ്‌. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. കോവിഡ്‌ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്കാണ്‌ നിയമനം.

 

ആകെ ഒഴിവുകൾ: 128

 

മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ

ഒഴിവുകൾ: 8: (ഫിസിഷ്യൻ -4,  അനസ്തേറ്റിസ്ററ്‌ - 4, ജി.ഡി.എം.ഒ - 10)

യോഗ്യത:  എം.ബി.ബി.എസും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൌണ്‍സിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനും. സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ്‌ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക്‌ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയ യോഗ്യതയാണ്.

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌

ശമ്പളം:  Rs. 75000 - Rs. 95000/- Per Month

 

സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌

ഒഴിവുകൾ: 40

യോഗ്യത: ജനറൽ നഴ്‌സിങ് ആന്‍ഡ് മിഡ്‌വൈഫറി/ ബി.എസ്‌സി. നഴ്‌സിങ് പാസായിരിക്കണം. നഴ്‌സിങ്‌ ആന്‍ഡ്‌ മിഡ്‌വൈഫ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌.

ശമ്പളം:   Rs. 44900/- Per Month

 

ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റന്‍ഡന്‍റ്‌

ഒഴിവുകൾ: 40

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ്‌ പാസായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന.

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌.

ശമ്പളം: Rs. 18000/- Per Month

 

ഹാസ്‌ കീപ്പിങ്‌ അറ്റന്‍ഡന്‍റ്‌

ഒഴിവുകൾ: 40: പത്താംക്ലാസ്‌ പാസായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌.

ശമ്പളം: Rs. 18000/- Per Month


ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്:  www.sr.indiaanrailways.gov.in

അപേക്ഷകൾ srdpopgt@gmail.com  എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 24-07-2021

 


English summary: Vacancies in various posts in Southern Railway. Opportunity at Palakkad Divisional Railway Hospital and Sub-Divisional Hospital at Shornur. Minimum Qualification; SSLC ge limit; 55 years

Keywords:  southern railway palakkad recruitment