നേവിയിൽ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍വീസ്‌ കമ്മിഷന്‍ ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആകെ ഒഴിവുകൾ 50.

എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഓറിയനന്‍റ്റേഷൻ കോഴ്‌സ്‌- ജനുവരി 2022- ലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് . അവിവാഹിതരായ  പുരുഷന്മാര്‍ക്കാണ്‌ അവസരം ഇന്ത്യന്‍ നേവൽ അക്കാദമി ഏഴിമലയിലേക്കാണ്‌ പ്രവേശനം. ജനറൽ സര്‍വീസ്‌ (എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), ഹൈഡ്രോഗ്രഫി കോഴ്‌സിലേക്കാണ്‌ പ്രവേശനം.

ഒഴിവുകൾ: ജനറൽ സര്‍വീസ്‌- 47, ഹൈഡ്രോ കേഡർ-- 3.

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ. / ബി.ടെക്‌

പ്രായം: 1997 ജനുവരി 02 നും 2002 ജൂലായ്‌ 01 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവര്‍ക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം (രണ്ട്‌ തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ )

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.joinindiannavy.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റ്‌ കാണുക. യോഗ്യതാമാര്‍ക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 26 ജൂണ്‍ 2021

 

 

English Summary:  Applications are invited for officer in Navy. Opportunity for unmarried men Admission to Indian Naval Academy Ezhimala. Admission to General Services (Executive), Hydrology Course.

Vacancies: General Service-47, Hydro cadre-- 3.

Eligibility: B.E / B.Tech with 60% marks in any subject.

Age: Applicants born between January 2, 1997 and July 01, 2002 (both dates inclusive)

Selection is based on merit.

See www.joinindiannavy.gov.in for details.

Closing date for applications: 26 June 2021


Keywords: Indian Navy officer recruitment