ആലപ്പുഴയിലെ ഐ.സി.എം.ആർ. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ 10 ഒഴിവുകൾ. പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 01/2021/NIV/KU. ഷോർട് ടേം റിസർച്ച് പ്രൊജക്ടിലേക്കായാണ് അവസരമുള്ളത്. ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

 

തസ്‌തികകൾ

1. സയന്റിസ്റ്റ് ബി (മെഡിക്കൽ)

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ്. ബിരുദം. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ/ മക്രോബയോളജി എം.ഡി./ റിസർച്ച്

പ്രാ‍യപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

2. സയന്റിസ്റ്റ് – ബി (നോൺ മെഡിക്കൽ)

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മൈക്രോ ബയോളജി/ ബയോ ടെക്നോളജി/ സുവോളജി/ വൈറോളജി ബിരുദാനന്തരബിരുദം. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രാ‍യപരിധി: 35 വയസ്സ്

 

3. സീനിയർ ഇൻ‌വെസ്റ്റിഗേറ്റർ (സോഷ്യൽ സയൻസ്)

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ബിരുദവും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്രപ്പോളജി/സോഷ്യൽ വർക്ക് / സോഷ്യോളജി ബിരുദാനന്തരബിരുദം.

പ്രാ‍യപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

4. റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മൈക്രോബയോളജി /  ബയോടെക്നോളജി/  മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ബിരുദം / മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രാ‍യപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

5. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ - III

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടൂ  സയൻസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ രണ്ടു വർഷത്തെ / ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പാസായിരിക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

പ്രാ‍യപരിധി: 30 വയസ്സ്

 

6. ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടൂ സയൻസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

പ്രാ‍യപരിധി: 28 വയസ്സ്

 

7. പ്രോജെക്ട് ടെക്നീഷ്യൻ II

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ഹൈ‌സ്‌കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രാ‍യപരിധി: 28 വയസ്സ്

 

അപേക്ഷ: വിശദമായ വിജ്ഞാപനത്തിനും അപേക്ഷാ ഫോമിനുമായി സന്ദർശിക്കുക: Notification

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: www.niv.co.in

അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് nivkeralaoffice@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 14-05-2021


Keywords: national institute of virology kerala recruitment, icmr