കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യൂടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. വിമുക്തഭടന്മാർക്കാണ് അവസരം. ഇ-മെയിൽ / തപാൽ മുഖാന്തിരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

 

ഒഴിവുള്ള കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോകൾ:

1. ചേർത്തല

2. എടപ്പാൾ

3. ചടയമംഗലം

4. ചാത്തന്നൂർ

5. എറണാകുളം

6. ചിറ്റൂർ

7. വടകര

8. തൊട്ടിൽ‌പ്പാലം

9. ഈഞ്ചയ്ക്കൽ

10. പാറശ്ശാല

11. ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

 

താത്പര്യമുള്ള വിമുക്തഭടന്മാർ അവരുടെ സമ്മതപത്രം kexconjobs.project@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലൂടെയോ കെക്സ്കോണിന്റെ വിലാസത്തിൽ തപാലിലൂടെയോ അറിയിക്കുക.  ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഏത് KSRTC യൂണിറ്റിലേയ്ക്കാണെന്നും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.kexcon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക


Keywords: kexcon recruitment, ksrtc recruitment, ksrtc security guard